U0022/A – Univerzalna manžetna homokinetičkog zgloba

Dimenzije: R18/R32 – R95/R68
Šifra: U-0022/A

Napomena: Mogućnost prebacivanja manžetne preko hkz-a sa levkom ili aparatom za vazduh.

Sastav: Guma Neopren Crna